Made in Slovakia ISO 9001

Princíp čistenia suchým ľadom CO2

Proces čistenia využíva tri základné faktory: kinetickú energiu, termálny šok a sublimáciu. Na konci procesu zostáva len odstránená nečistota a žiadny ďalší sekundárny odpad. Tým je metóda čistenia – tryskania suchým ľadom efektívna, šetrná k čisteným materiálom a zároveň ohľaduplná k životnému prostrediu. 

Zobraziť viac

Porovnanie s inými metódami čistenia

Zvyšovanie produktivity a hospodárnosti, prísnejšie podmienky na ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj bezpečnosť zamestnancov pri čistení a údržbe technologických zariadení, dnes vyžadujú nasadenie modernejších technológií. Tieto požiadavky ideálne spĺňa čistenie suchým ľadom a stáva sa významnou alternatívou k pôvodným postupom čistenia. Pri tryskaní strojových častí suchým ľadom dochádza k výrazným úsporám času, pretože nie je potrebná ich demontáž a následná spätná montáž.

Zobraziť viac

Aplikácie

Inovatívna metóda tryskania suchým ľadom nemá takmer žiadne obmedzenia, čo sa týka čistených materiálov, či povrchov. Neustály dôraz na ekológiu, znižovanie nákladov a zvyšovanie kvality vo výrobných procesoch predurčuje našu technológiu budúcnosti. 

Zobraziť viac